Läget i kommunala skolor och förskolor

På grund av läget gällande smittspridning av Covid-19 så kommer en lägesbild från kommunens skolor och förskolor att publiceras dagligen på vår hemsida.

Med hjälp av en stoppljusmodell kommer vi att ge en bild av det aktuella läget i de kommunala skolorna och förskolorna.

Gå vidare till: Läget i kommunala skolor och förskolor


Senast uppdaterad 2020-11-12 09.09