Coronavirus COVID-19

Lättnader i restriktioner - men några finns kvar

Från och med idag, den 15 juli 2021, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. Flera restriktioner kvarstår.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Bland annat upphör begränsningarna kopplat till kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, som länsstyrelsen därmed inte kommer att bedriva tillsyn över längre.

Sedan regeringens beslut om lättnader har länsstyrelsen tagit emot många frågor som tyder på att vissa verksamheter verkar ha missuppfattat lättnaderna. Länsstyrelsernas samordningskansli för pandemitillsyn har även fått in rapporter om offentliga tillställningar som uppenbart inte läst på om de regler som kvarstår.

Den ändring som Länsstyrelsen anar kan bli svårast att nå ut med är lättnaden som innebär att kravet att beräkna maxantal i lokaler tas bort – men att verksamhetsutövare fortfarande har ansvar för att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs mera om vilka restriktioner som fortfarande gäller, både för allmänheten och för verksamhetsutövare, på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad