Många anstränger sig för att minska smittspridningen

Vi är många som tar ansvar för att minska smittspridningen. En ny rapport från Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, visar att 99 procent av alla svenskar har gjort förändringar för att minska risken att bli utsatt för coronaviruset.

Att det är viktigt att tvätta händerna, verkar många ha förstått. 86 procent uppger i undersökningen, som gjorts av Sifo, att de tvättat händerna oftare eller mer noggrant. 85 procent uppger också att de håller större avstånd till andra, exempelvis i butiker och nästan lika många att de undvikit att skaka hand.

Det är fortfarande flera kvinnor än män som gjort förändringar i sitt beteende – men när det gäller att arbeta hemifrån är det lika många män som kvinnor som svarar att de gör det. När man jämför åldersgrupperna mellan de som svarat, är det också tydligt att de äldre (65-79 år) har hörsammat rekommendationerna i högre grad än svenskar i andra åldersgrupper.

Statistiken kommer från MSB:s coronabarometer, som syftar att undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Ett slumpmässigt urval människor mellan 18 och 79 år har svarat på en webbaserad enkät. Mellan den 21 mars 2020 och den 31 maj 2020 har 7 386 intervjuer gjorts. Bara en procent av de tillfrågade uppger att de inte gjort några förändringar för att undvika att smittas.

Du kan ta del av all statistik i coronabarometern på MSB:s hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.24