Coronavirus COVID-19

Minska smittspridning på platser för fritids- och kulturverksamhet

Här kan du läsa förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för er som är verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet.

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Här kan du ladda ner informationen som PDFPDF

Du som driver gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer eller konsthallar ska:

 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

 • Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 • Beräkna maxantalet kunder och besökare så att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, kan disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Åtgärder alla gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjes-, djur- och temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar ska vidta:

 • Beräkna maxantalet.

 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.

 • Tydligt anslå maxantalet, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.

 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme där människor uppehåller sig.

 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.

 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
  Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.

 • Säkerställa att personalen får adekvat information
  om hygienåtgärder för att förhindra smitta.

 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Råd om hur trängsel kan undvikas och förslag på information du kan ge till dina kunder om de allmänna råden för att förhindra smittspridning hittar du på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Händer med handsprit

Mer information

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att se fullständig föreskrift, allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad