Coronavirus COVID-19

Munskydd vid särskilda tillfällen på Voxnadalens gymnasium

Utifrån de skärpta rekommendationerna i Region Gävleborg kommer Voxnadalens gymnasium att göra vissa anpassningar i verksamheten. Undervisningen fortsätter som tidigare med inslag av fjärrundervisning för att undvika trängsel på skolan.

Tillsammans med smittskyddsläkaren har bedömningen gjorts att avstånd kan hållas under vanliga lektioner där elever placeras ut med avstånd och läraren har katederundervisning.

Munskydd vid särskilda tillfällen

Vid undervisning där avstånd inte kan hållas ska alla använda munskydd. Bedömningen kommer göras av lärarna i samråd med rektor.

Gymnasiet kommer tillhandahålla munskydd för elever och personal. Skolan informerar om var munskydd kommer att finnas och hur avfallet ska hanteras.

Elever uppmanas fortsatt att hålla avstånd under resten av skoldagen.

Så här använder man munskydd

Senast uppdaterad