Coronavirus COVID-19

När- och fjärrundervisning terminen ut

På grund av den höga smittspridningen fortsätter gymnasiet/Vux och högstadieskolorna med kombinerad när- och fjärrundervisning terminen ut.

Smittspridningen av covid -19 är fortsatt hög och för att begränsa smittspridningen fortsätter Voxndalens gymnasium/Vux, Alftaskolans och Celsiusskolans högstadium med kombinerad när- och fjärrundervisning terminen ut.

Senast uppdaterad