Coronavirus COVID-19

När och hur länge ska jag stanna hemma vid symptom?

Stanna hemma vid minsta symptom som kan bero på covid-19. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

  • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
  • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symptom som snuva eller hosta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass, det vill säga cirka 6 års ålder, med symptom på covid-19 testas. Även symptomfria elever från högstadieålder ska testas om de inom en smittspårning identifieras som en nära kontakt.

Barn i förskoleålder som har lämnat prov som visar negativt kan komma till förskolan när de är ”pigga och friska”, de behöver inte vara hemma två extra dygn, däremot ska de varit feberfria i ett dygn innan återgång till förskolan (enligt våra tidigare rutiner).

Vuxna och barn som bor med någon som har symptom eller väntar på provsvar

Du som bor med någon som har symptom eller väntar på provsvar ska göra följande:

  • Var extra noga med att tvätta händerna och att hålla avstånd.
  • Undvik att träffa andra människor. Arbeta hemifrån om det går.
  • Symptomfria barn och vuxna kan fortsätta att gå till skola och arbete
  • Var uppmärksam på om du får några symptom.

Rekommendationen gäller oavsett om den som är sjuk är vuxen eller barn.

Vuxna och barn ska stanna hemma

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symptom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.

Du undantas från förhållningsreglerna om följande gäller:

  • Du har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.
  • Du är dubbelvaccinerad sedan två veckor tillbaka

Senast uppdaterad