Coronavirus COVID-19

Nu ännu mer viktigt att fortsätta följa rekommendationerna

Vid dagens presskonferens med Region Gävleborg påtalar både smittskyddsläkaren och hälso- och sjukvårdsdirektören att vi har hög smittspridning i vårt län, högre än närliggande län. Det är nu ännu mer viktigt att hålla avstånd och begränsa sitt fysiska umgänge så mycket det går.

Senast uppdaterad