Coronavirus COVID-19

Ny ansökningsomgång av omsättningsstöden för företag

Sedan i november 2020 har vissa företagare kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Regeringen har förlängt stöden vid ett flertal tillfällen och från den 9 februari finns det återigen möjlighet att söka stöd för omsättningstapp som uppstått under december 2021 och januari-februari 2022.

För att kunna söka stöd för december 2021 och januari-februari 2022 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.

De nya reglerna trädde i kraft den 9 februari och ansökan är öppen till och med den 30 april.

Senast uppdaterad