Coronavirus COVID-19

Nya regler för deltagarantal

Nu införs lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär nya regler för deltagarantal. Det kan vara förvirrande med alla siffror och vad som gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men nedan är en sammanställning för vad som gäller från och med idag, 1 juni.

Det är viktigt att komma ihåg att begränsningarna för uthyrning av lokaler till privata sammankomster inte förändrats utan det är fortfarande otillåtet att hyra ut till fler än 𝟖 personer. Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

𝟖 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får högst ha 20 deltagare inomhus utan anvisad sittplats.

𝟓𝟎 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

𝟏𝟎𝟎 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus. 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta.

𝟓𝟎𝟎 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

𝟏𝟓𝟎 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Antal tillåtna deltagare på olika arrangemang.

Senast uppdaterad