Coronavirus COVID-19

Nya rekommendationer från och med 1 november

Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat. Det är viktigt att rekommendationerna vid symtom inte är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa, med särskild hänsyn till barns bästa. Det gäller inte minst möjligheten för barn att vara i förskolan och skolan, dessa miljöer spelar en viktig roll för barnens utveckling och välbefinnande.

De nya rekommendationerna innebär att barn i förskoleåldern (yngre än förskoleklass), de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Det är upp till varje individ att bedöma när man känner sig frisk. Rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en ny luftvägsinfektion gäller alla personer, oavsett om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

Ovaccinerade rekommenderas även i fortsättningen att testa sig så snart som möjligt vid symtom och stanna hemma i väntan på testresultat. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som är ovaccinerade och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna. Andra grupper som omfattas, oberoende av vaccinationsstatus är till exempel hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, äldreomsorgstagare och patienter i behov av vård och behandling för misstänkt covid-19 .

Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner generellt under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa. Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.

Uppdaterade rekommendationer om testning

Testning rekommenderas fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19. Testning rekommenderas också fortsatt – oberoende av vaccination – för personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas.

Senast uppdaterad