Ny förordning angående alkoholservering börjar gälla idag fredag 20 november 2020

Från och med idag är servering av spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat förbjudet mellan klockan 22.00 och klockan 11.00.

Lokalen där servering bedrivs, måste vara utrymd senast klockan 22.30.

Förbudet gäller även arrangemang som enligt 8 kap 1a§ Alkohollagen (2010:1622) är undantagna från kravet på serveringstillstånd. Även privata fester omfattas alltså av förbudet, om de hålls utanför hemmet och om någon form av betalning för alkoholen utgår.

Restauranger som redan idag bara serverar folköl, påverkas inte av förbudet. Den här förordningen reglerar inte maxantal personer. Ett sådant beslut väntas i början på nästa vecka (v. 48). Det beslutet förväntas reglera maxantal personer vid offentlig tillställning/allmän sammankomst och kommer alltså att beröra bara de som bedriver verksamhet som klassas som offentlig tillställning/allmän sammankomst. Sådana verksamheter regleras i ordningslagen. Den vanligaste sådana verksamheten som kan vara aktuell på en restaurang är dans.

Öppet utan alkohol?

Avslutar man sin alkoholservering klockan 22.00 och utrymmer till 22.30 kan man alltså öppna igen utan spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, tidigast klockan 23.30. Om verksamhetsutövaren så önskar, kan lokalen efter att ha varit utrymd och stängd i minst en timme, åter öppnas för servering av lättdrycker, mat och folköl.

Man måste också

• Täcka över eller flytta bort spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, så att det tydligt framgår att sådana varor inte finns till försäljning.

• Anmäla till tillståndsenheten att man avser att hålla öppet på angivet sätt (AL 9:11) och ange vilka nya stängnings- och öppningstider man avser att ha

.• Anmäla försäljning av folköl om man avser att bedriva sådan försäljning under förbudstiden.

• Tillhandahålla mat under den tid som man serverar folköl.

Senast uppdaterad 2020-11-20 15.34