Ökat stöd till föreningslivet

När både den löpande verksamheten och inplanerade arrangemang minskar i omfattning eller ställs in helt till följd av coronaviruset, blir det ett svårt ekonomiskt läge för föreningarna. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att stärka stödet till föreningarna i kommunen.

Föreningarnas verksamhetsbidrag, som vanligtvis betalas ut delårsvis och är baserat på antal träffar och deltagare, kommer nu att betalas ut enligt siffrorna från vårterminen 2019. Det betyder att bidragen inte påverkas av att verksamheten minskat på grund av coronaviruset.

– Ovanåkers kommun vill lugna oroliga föreningar med beskedet att verksamhetsbidrag för 2020 kommer att betalas ut, oavsett hur och i vilken omfattning föreningarna har bedrivit sin verksamhet. Vi är mycket medvetna om att Covid 19 har satt käppar i hjulen för vårt aktiva föreningsliv och vill med detta beslut se till att de ekonomiska konsekvenserna mildras, säger Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef.

Förhoppningen är att det här ska ge föreningarna ekonomiska möjligheter att kunna bibehålla hela eller delar av sin verksamhet, något som framför allt gynnar de många barn och ungdomar som vanligtvis deltar i verksamheterna.

Den översyn av föreningsbidragen, som skulle ha skett under 2020, kommer också att skjutas fram till 2021.

– De föreningar som redan fått sitt bidrag för verksamhet i år ska kunna känna sig trygga med att vi inte kommer att kräva tillbaka några bidrag från någon förening på grund av Covid 19 och dess effekter, säger Carina Ulfsdotter.

Senast uppdaterad 2020-04-08 10.44