Coronavirus COVID-19

Ovanåkers kommun arbetar för att behålla ett starkt föreningsliv

Under 2020 har det varit mycket svårt för våra föreningar att genomföra sina aktiviteter pga coronapandemin. Det har resulterat i minskat antal redovisade timmar som påverkar det aktivitetsstöd som föreningarna skulle ha fått. För att hålla föreningslivet starkt under de prövningar som pandemin innebär kommer Ovanåkers kommun att betala ut aktivitetsstöd för andra halvan av 2020 utifrån 2019 års siffror.

Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef:

- Det här innebär att föreningarna får samma bidrag för sina aktiviteter som de fick 2019, dvs. innan pandemin kom och gjorde det omöjligt för dem att kunna genomföra sina aktiviteter. Vi vill inte att pandemin ska påverka föreningarnas ekonomi negativt och därför kommer vi att utgå från 2019 års siffror.

Mikael Jonsson (M), vice ordförande kommunstyrelsen

- Föreningslivet och barn och ungdomars möjlighet till delaktighet är av oss prioriterade områden, så därför är just detta extra viktigt. Dessutom är modellen för ersättning baserat på aktiviteter vilket gör den rättvis och transparent.

Senast uppdaterad