Ovanåkers kommun genomför förändringar i verksamheterna för att minska smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i samhället och Ovanåkers kommun har under veckan tagit flera beslut för att kunna påverka detta.

Med omedelbar verkan stänger vi fritidsgårdar, simhallar och bibliotek. Den personal som kan arbeta hemma ska göra det. Vi uppmanar närstående och andra besökare att undvika eller minska antal besök på våra äldreboenden.

 - Genom att genomföra dessa förändringar hoppas vi kunna minska den snabba smittspridningen. Vi gör allt vi kan för att minska trycket på vård- och omsorgspersonal och vårt samhälle, säger kommunchef Fredrik Pahlberg.

Till veckan kommer fortsatta diskussioner föras om vi ska göra förändringar i några ytterligare verksamheter.

Det är viktigt att komma ihåg att i kommunen har vi många som inte kan arbeta hemma utan måste fortsätta utföra sina viktiga arbeten på plats.

- Genom att göra det vi kan med de verksamheter som faktiskt går att stänga/förändra hoppas vi kunna minska smittspridningen och på så sätt underlätta för andra verksamheter, säger Fredrik Pahlberg.

Vi påminner även om att det är endast är bokade besök på kommunkontoret, kontakta kommunvägledningen för att boka besök.

Senast uppdaterad 2020-11-13 14.59