Ovanåkers kommun skalar ner stabsläget

Den 16 mars 2020 beslutade kommunchef Fredrik Pahlberg om att Ovanåkers kommun skulle gå upp i stabsläge med anledning av covid-19. Under måndagen den 17 augusti beslutades att stabsläget skalas ner.

- Anledningen till att vi skalar ner krisstabsarbetet är att situationen i samhället har stabiliserat sig och vi har ingen stor smittspridning i våra verksamheter. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjort ett jätteviktigt jobb, säger Fredrik Pahlberg, kommunchef Ovanåkers kommun.

Ovanåkers kommun kommer framöver hantera krisarbetet på en förvaltningsnivå för att återhämta organisationen. Vi är redo att skala upp stabsarbetet igen om situationen i samhället ändrar sig.

Under corondapandemin har Ovanåkers kommun arbetat enligt en funktionsbaserad stabsorganisation, som innebär att krisarbetet varit uppdelat funktionsvis.

- Vi har sett att stabsorganisationen varit framgångsrik, en framgångsfaktor är att vi har haft möjlighet att bedriva kärnverksamheten i så stor omfattning som vi faktiskt har gjort, säger Fredrik Pahlberg.

Ytterligare upplysningar:
Fredrik Pahlberg
Kommunchef
fredrik.pahlberg@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 70

Senast uppdaterad 2020-08-18 12.00