Coronavirus COVID-19

Pandemin tar inte semester!

Ska du hälsa på en närstående på något av våra särskilda boenden gäller samma rekommendationer som tidigare under pandemin. Du ska bland annat använda munskydd eller visir under ditt besök.

Marita Lindsmyr, socialchef:

- Generellt i samhället ser vi att fler och fler glömmer bort rekommendationerna för att hindra spridningen av covid-19 men pandemin är verkligen inte över än. Delta-varianten sprider sig, alla är inte vaccinerade, vi rör oss mer i samhället, reser och träffar fler personer i vardagen. Det gör att risken för att bära på smittan såklart ökar. Personalen inom omsorgen gör ett fantastiskt jobb för att fortsatt skydda våra mest sköra personer och hindra att covid-19 åter får fäste inom verksamheten. Deras arbete kan mycket lätt bli helt meningslöst om besökare inte följer de fortsatt gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om besök på boenden. Jag vädjar till er alla att med omtanke om era nära och kära, fortsätt följa de rekommendationer vi har vid besök på våra boenden.

För att minska risken för smittspridning vädjar vi till samtliga besökare att följa nedanstående:

  • Ta kontakt med personalen på den enhet där din närstående bor för att boka besök och för att få information om hur besöksrutinerna ser ut.

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19, även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Önskat max antal besökare per besök är 2 stycken, detta för att kunna hålla avstånd och undvika trängsel. Social interaktion med andra personer ska undvikas.

  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Besökaren erbjuds handsprit när vanlig handtvätt inte är möjlig att tillgå. Hosta och nys i armvecket.

  • Personal möter alltid upp besökaren vid entrén eftersom besök enbart får ske utomhus eller i avsedd lokal inomhus eller i den enskildes bostad. Personalen följer besökaren till avsedd lokal eller till bostaden genom eventuella gemensamhetsutrymmen.

  • Social distansering. Besökaren bör hålla ett avstånd till den äldre med 2 meter. Närstående använder visir eller munskydd (som tillhandahålls av personal på boendet).

  • Besökaren påkallar personalens uppmärksamhet utan att lämna rummet när det är dags att avsluta besöket. Personalen följer med besökaren till entrén.

  • Följ ALLTID Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta – Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Under rådande pandemi vädjar vi att du som besökare tar ditt medborgaransvar på lika stort allvar som vi tar vårt verksamhetsansvar.

Välkomna!

Senast uppdaterad