Coronavirus COVID-19

PRATAVACCIN.SElänk till annan webbplats – Litet snack kan göra stor skillnad

Den nya portalen Pratavaccin.selänk till annan webbplats innehåller verktyg för att bemöta myter och missuppfattningar om vaccin mot covid-19. Syftet är att hjälpa människor diskutera vaccinering på ett konstruktivt sätt med skeptiska eller oroliga personer i sin närhet. 

Forskare och experter är eniga om att vacciner mot covid-19 räddar liv. Därför är det lätt att tro att människors ovilja att vaccinera sig enbart beror på brist på kunskap, och att mer information om vaccinernas effektivitet och säkerhet är allt som behövs. Men information är bara en del av underlaget vi använder för att fatta personliga beslut. Känslor, värderingar och sociala faktorer, som exempelvis hur stort förtroende vi har för avsändaren, har också stor betydelse.

– I grunden beror oviljan att vaccinera sig ofta på rädsla eller bristande tillit, och då räcker det inte med saklig information från myndigheter. I stället kan samtal med någon som man litar på vara det mest effektiva för att minska oron, öka kunskapen, och i förlängningen välja att vaccinera sig, säger Gustav Bohlin, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Men att diskutera med någon som håller fast vid en missuppfattning kan vara svårt – särskilt när den grundas i en myt eller konspirationsteori. På Pratavaccin.selänk till annan webbplats finns flera vanliga vaccinmyter samlade, tillsammans med en kort, tydlig och vetenskapligt förankrad vägledning för hur man kan bemöta dem på ett konstruktivt sätt.

Pratavaccin finns på svenska och engelska. Inom kort kommer portalen även vara tillgänglig på arabiska och somaliska.

Senast uppdaterad