Prioriteringar inom vård och omsorg

Alla kommuninvånare som har behov av utökad hjälp med insatser såsom inköp och andra serviceinsatser förväntas att först försöka ombesörja sitt hjälpbehov genom att ta hjälp av anhöriga och närstående men även genom att använda sig av erbjudanden i samhället såsom att butiker erbjuder utkörning av livsmedel.

Vid eventuell personalfrånvaro på grund av rådande omständigheter kan hjälpinsatser inom vård och omsorg komma att begränsas. Insatserna personlig omvårdnad, medicin, mat och larm kommer att prioriteras framför andra insatser av social- och servicekaraktär.

Senast uppdaterad 2020-10-29 13.57