Rapport om läget i våra verksamheter 15 maj

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 15 maj.

Den 16 mars gick Ovanåkers kommun upp i krisledningsstab och vi arbetar fortfarande i stab för denna kris som covid-19 är på samhället. Syftet med vårt arbete är att minska påverkan på samhället, skydda våra speciellt utsatta grupper, upprätthålla en god service samt bidra till minskad smittspridning genom att anpassa våra verksamheter enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser flera gånger i veckan och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

Statistik

Statistik för bland annat antalet bekräftade smittade per kommun finns på den här sidan. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är Region Gävleborg som ansvarar för statistiken, Ovanåkers kommun får inga uppgifter separat till oss.

Den här veckorapporten gäller idag 15 maj, men läget kan förändras snabbt.

Socialförvaltning

Situationen är fortsatt under kontroll inom socialförvaltningens verksamheter och situationen ser bättre ut än den gjort på många veckor. Verksamheterna kan utföra sina uppgifter och erbjuda de insatser, den hjälp och det stöd som brukarna, klienterna och patienterna är beviljade och är i behov av.

Utifrån analys av frånvarotrend inom omvårdads- och omsorgsenheten kan konstateras att frånvaron ser väldigt bra ut i dagsläget och att frånvarotalen den här veckan är det lägsta som vi uppmätt sedan mätningarna började 2020-03-16. Personal som varit sjukskrivna länge har börjat återkomma och bemanningen ser god ut i dagsläget.

Det har fortsatt inte konstaterats någon större smittspridning av covid-19 bland brukarna i verksamheterna och de brukare som konstaterats med covid-19 är på bättringsvägen eller friskförklarade vilket känns mycket positivt. Brukare som uppvisar symtom isoleras, skyddsutrustning används enligt direktiv från Smittskydd Gävleborg och dessa brukare provtas fortlöpande.

Ett kohortteam/covid-19 team har startats som kommer att hantera eventuella covid-19 fall inom hemtjänsten.

Tillgången på skyddsmaterial är god och vi har leverantörer som levererar kontinuerligt.

Då smittspridningen kommer pågå under en längre tid förbereder vi för att få fram säkra mötesplatser utomhus så man ska kunna träffa sina anhöriga som bor på äldreboende.

Barn- och utbildningsförvaltning

Vi hade tidigare problem med att uppfylla rekommendationerna för social samvaro på Celsiusskolan men efter att vi öppnade ett uppehållsrum i sporthallen så har trängseln minskat. I skolmatsalen har vi också vidtagit åtgärder för att minska elevsamlingar genom att ändra mattiderna och hålla ”lilla matsalen” öppen. Personalen i skolmatsalen märker en stor förbättring.

Student och skolavslutningar närmar sig och som vi tidigare informerat om kommer dessa att ske enligt de rekommendationer som Skolverket och Folkhälsomyndigheten kommit överens om. Samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning kommer att hållas utan vårdnadshavare, släkt och vänner.

Miljö- och byggförvaltning

Miljö- och byggförvaltningen har gjort inspektioner på alla restauranger i kommunen med anledning av den nya förordningen som ska syfta till att minska trängsel och smittspridning med anledning av Covid-19. Det fanns inga anmärkningar.

På grund av sjukdom kan bygglov komma att bli försenade vilket är oroande.

Senast uppdaterad 2020-05-15 10.54