Rapport om läget i våra verksamheter 7 maj

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut torsdag 7 maj.

Den 16 mars gick Ovanåkers kommun upp i krisledningsstab och vi arbetar fortfarande i stab för denna kris som covid-19 är på samhället. Syftet med vårt arbete är att minska påverkan på samhället, skydda våra speciellt utsatta grupper, upprätthålla en god service samt bidra till minskad smittspridning genom att anpassa våra verksamheter enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Ovanåkers kommun deltar vid samverkanskonferenser flera gånger i veckan och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

När solen skiner, fåglarna kvittrar och det känns som om man har haft social distansering en evighet är det lätt att sluta följa rekommendationerna. Det är nu envisheten måste tas fram och inse hur oerhört viktigt det är att vara uthållig och fortsätta social distansering. Vi vet att det är tufft för många, men det kommer en dag när vi kan se tillbaka på detta och förhoppningsvis känna oss nöjda att vi följde rekommendationerna och bidrog till minskad smittspridning. Till er som följer rekommendationerna vill vi säga tack!

Den här veckorapporten gäller idag 7 maj, men läget kan förändras snabbt.

Socialförvaltning

På socialförvaltningen är läget fortsatt under kontroll och man upplever att läget har stabiliserats något. Man kan utföra sysslor och erbjuda den hjälp som brukarna ska ha trots att det finns sjukfrånvaro bland personalen. Inför sommaren finns det 300 personer som vikarier och extrapersonal, vilket vi är tacksamma för!

En arbetsgrupp har skapats som kommer att arbeta med eventuella covid-19 ärenden inom hemtjänsten, så kallad kohortvård. Det betyder att personalen bara arbetar med brukare som är smittade. Arbetsgruppen börjar 13 maj och kommer att hålla till i en särskild lokal och använda en särskild bil.

Utifrån analys av frånvarotrend kan konstateras att frånvaron inom omvårdnads- och omsorgsenheten är ganska stabil och snarare tenderar att sjunka än att öka. Trenden följer därmed tidigare veckors utveckling där frånvaron ökar i början av veckan för att sedan minska under slutet av veckan.

Tillgången på skyddsmaterial är god och vi har leverantörer som levererar kontinuerligt. Kommunen planerar för att själva kunna tillverka långärmade skyddsförkläden i plast då dessa är svåra att få tag på. Den tillverkningen startar när allt material finns på plats.

En viss oro pga sjukfrånvaro och ökad ärendemängd finns inom de som handlägger försörjningsstöd.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter sin undervisning som vanligt förutom gymnasium och vuxenutbildning som fortsätter med distansundervisning. Mindre elevgrupper på gymnasiet får stöd och hjälp i skolan. Yrkesprogram utför också vissa praktiska moment i skolan.

De övriga skolformerna arbetar på i vanlig ordning och närvaron bland personal och elever är god.

Vi försöker så långt möjligt följa Skolverkets rekommendationer för att förhindra smittspridning i skolan. För att minska trängsel på Celsiusskolan används idrottshallen som uppehållsrum.

När det gäller student och skolavslutningar följer vi de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett och anpassar därför firandet.

  • Samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning läsåret 2019-20 kommer att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner.
  • Varje avdelning/grupp/klass avslutar med sina barn/elever utifrån de direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen har utfärdat.

  • Vi förhåller oss också till Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans studenter som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas. Detsamma gäller givetvis även avslutningsceremonier för övriga gymnasieårskurser.

Studentexamen kommer att äga rum onsdag 10/6.

Miljö- och byggförvaltningen

I slutet av veckan kommer miljö- och byggförvaltningen att göra inspektioner på restauranger med anledning av den nya förordningen som ska syfta till att minska trängsel och smittspridning med anledning av Covid-19.

Övriga verksamheter

Biblioteken i Alfta och Edsbyn är öppna som vanligt och sommartider har införts.

Kulturskolans verksamhet drivs också utan störningar. Man avslutar terminen samtidigt som skolorna.

Hälsingegård Ol-Anders öppnar 15 juni och kommer att ha öppet måndag-fredag kl.10:00-15:00 till och med 14 augusti. Alfta Camping öppnar 1 juni. Fritidsgårdarna har stängt för säsongen, simhallarna likaså. Viss personal har stärkt upp inom andra områden.

På IT-avdelningen ser man ett problem med försenade leveranser, främst på nätverksutrustning. Ännu inga större konsekvenser av detta.

Senast uppdaterad 2020-05-13 20.45