Region Gävleborg förbereder för utökad provtagning med antikroppstester

Onsdagen den 1 juli 2020 har Region Gävleborg extra fullmäktigesammanträde och extra styrelsesammanträde utomhus vid regionkontoret i Gävle.

Regionfullmäktige ska ta beslut i ett ärende, egenavgift - antikroppsprovtagning vid covid-19, som inte kan vänta till fullmäktige i september.

Sverige behöver en utökad testning avseende covid-19 som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen i landet. Strategin för den omfattande testningen måste anpassas efter regionernas förutsättningar och fas i pandemin.

Regeringen ersätter regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift.

Regionfullmäktige Gävleborg kommer att sammanträda för att fastställa nivån på egenavgiften för antikroppsprovtagning vid covid-19 för boende i länet.

För att snabbt få beslutet genomfört, och därmed vara redo för att införa antikroppstestningen, kommer regionfullmäktiges sammanträde att ha en ovanlig inramning och genomförande. Inom loppet av en och samma förmiddag kommer först hälso- och sjukvårdsnämnden att sammanträda, därefter regionstyrelsen och slutligen regionfullmäktige. De två sistnämnda sammanträdena hålls utomhus utanför regionkontoret i Gävle kl 10.00 respektive 11.00.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.27