Coronavirus COVID-19

Region Gävleborg har turordning för överblivna vaccindoser

Vid vaccination mot covid-19 kan det bli vaccindoser över som inte går att spara, och inte får kasseras. Region Gävleborg har en fastställd turordning för hur de överblivna doserna ska användas.

Vid vaccination mot covid-19 kan det bli vaccindoser över som inte går att spara. Anledningen kan till exempel vara att invånare avbokar sin vaccination med kort varsel, eller att de som ska vaccineras inte går jämnt upp med antalet doser i en öppnad injektionsflaska.

Allt vaccin ska komma invånarna till godo, och inga vaccindoser ska kasseras. Det är ett gemensamt ansvar för Region Gävleborg, länets kommuner och privata vårdgivare.

”Inte en dos får gå till spillo”

Region Gävleborg har en fastställd turordning för hur de överblivna doserna ska användas. Det gäller både vid vaccination i primärvården och i kommunerna.

– Vaccinationen är så oerhört viktig för vårt land. Den ska därför skötas öppet, rättvist för alla och enligt den planering som Region Gävleborg följer. Jag förväntar mig att inte en enda dos går till spillo och att det går till dem som behöver det mest. Det här är en fråga om både rättvisa och tillgänglighet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

Turordning utifrån prioritetsordning

  • Överblivna doser ska i första hand gå till personer med hemtjänst eller hemsjukvård, och personer som de bor tillsammans med. Personerna ska kunna ta sig till vaccinationsplatsen med kort varsel, eller kunna vaccineras på särskilt boende eller via hemsjukvården.
  • Överblivna doser ges i andra hand till personal inom kommunal vård- och äldreomsorg som arbetar nära personer i hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende. Även dessa ska kunna ta sig till vaccinationsplatsen med kort varsel.
  • Om de två första alternativen är uttömda erbjuds överblivna doser till invånare över 65 år som redan befinner sig på hälsocentralen för annat bokat vårdbesök.
  • Om samtliga ovanstående möjligheter är uttömda, kan överblivna doser ges till personal på hälsocentralen. I första hand väljs då personal som arbetar nära patienterna.

Senast uppdaterad