Region Gävleborgs rapport visar coronas effekt på länets ekonomi

Det nya coronaviruset har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborgs rapport om coronas effekt på Gävleborgs läns ekonomi tas fram för att bidra till att lindra de negativa effekterna av coronaviruset för små och medelstora företag i länet.

Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.

– Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i Gävleborg. Regeringen har ju reviderat ner tillväxtsiffrorna jämfört med den bedömning som gjordes i våras. Så den här krisen är verkligen inte över, jämfört med juni för ett år sedan är varseltakten rejält högre och en minskad efterfrågan gör att sysselsättningen minskat, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

I Gävleborg märks utvecklingen till exempel på att antal inskrivningar på Arbetsförmedlingen ökade de senaste veckorna och nu ligger betydlig högre än samma period förra året. Framförallt är det unga personer under 30 som drabbas.

I veckans rapport framkommer bland annat att:

  • Antal inskrivningar på Arbetsförmedlingen ökade senaste veckorna och ligger betydlig högre än samma period förra året. Vecka 23 var de som skrev in sig på Arbetsförmedlingen huvudsakligen äldre än 30 år. Under vecka 24 och 25 var det främst personer under 30 år som skrev in sig. Att antalet ungdomar som skriver in sig just nu är högre än tidigare år beror antagligen dels på att det finns färre sommarjobb på grund av coronavirusets effekter men även på att de lediga tjänster som fanns i större utsträckning har fyllts av äldre personer som har blivit arbetslösa under året.
  • Vecka 25 kom besked att Sandvik varslar om uppsägning för 349 personer i Sandviken. Det gör att Gävleborg har flest varslade i riket under juni månad efter Stockholms och Västra Götalands län.
  • Gävleborg numera är ett av länen där störst andel av de anställda berörs/har berörts av beslut om korttidsarbete. Senaste veckan hade Gävleborg en relativ liten ökning av antal anställda som berörs av beslut om korttidsarbete.
  • Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronavirusets effekter. Hittills har 31 företag som ansökt om stöd fått sina ansökningar godkända. Sammanlagt handlar det om 2,4 miljoner kronor som har beviljats.

– Läget är mycket allvarligt och vi kommer att få leva länge med pandemins följder i form av konkurser och ökad arbetslöshet. För politiken betyder det här att frågor som arbetsmarknad, samhällsekonomi och välfärd behöver stå överst på agendan under resten av den här mandatperioden och säkert längre än så. Men det är viktigt att samtidigt konstatera att det finns ljusglimtar, för under den senaste tiden har vi sett signaler som pekar på en vändning uppåt i ekonomi, men från en mycket låg nivå och med stor osäkerhet, säger Eva Lindberg.

Sverige haft en bättre BNP-utveckling än andra länder i Europa och våra krisåtgärder ser ut att ha lindrat den ekonomiska nedgången, många svenska jobb har räddats och välfärden har fått resurstillskott för att bekämpa viruset och upprätthålla kvaliteten.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.26