Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under Covid-19 pandemin

Regeringen har beslutat att häva det tillfälliga nationella besöksförbudet som varit sedan 1 april. Förbudet upphör efter den 30 september 2020.

Besöksförbudet infördes för att minska risken för att sköra äldre personer skulle smittas av Covid-19. Det är glädjande både för de boende samt för deras närstående att möjligheten till fysiska besök ökar. Men pandemin är inte över och vi vill vädja till er som vill besöka era närstående på våra äldreboenden att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer samt våra rekommendationer för att skapa säkra besök i våra särskilda boenden under covid-19 pandemin. Vi är inte tillbaka i ett normalläge och vi vill att alla tar ansvar och tänker efter hur vi kan minimera risken för att föra in smitta på våra boenden.

För att minska risken för smittspridning när besöksförbudet hävs den 1 oktober vädjar vi till samtliga att följa nedanstående:

  • Ta kontakt med personalen på den enhet där din närstående bor för att boka besök och för att få information om hur besöksrutinerna ser ut.
  • Stanna hemma om du har symtom på Covid-19, även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Max antal besökare per besök är 2 stycken, detta för att kunna hålla avstånd och undvika trängsel. Social interaktion med andra personer ska undvikas.
  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Besökaren erbjuds handsprit när vanlig handtvätt inte är möjlig att tillgå. Hosta och nys i armvecket.
  • Personal möter alltid upp besökaren vid entrén eftersom besök enbart får ske utomhus eller i avsedd lokal inomhus eller i den enskildes bostad. Personalen följer besökaren till avsedd lokal eller till bostaden genom eventuella gemensamhetsutrymmen.
  • Social distansering. Besökaren bör hålla ett avstånd till den äldre med 2 meter. Närstående använder visir (som tillhandahålls av personal på boendet) om distansering med 2 meter inte är möjlig att upprätthålla under mötet.
  • Besökaren påkallar personalens uppmärksamhet utan att lämna rummet när det är dags att avsluta besöket. Personalen följer med besökaren till entrén.
  • Följ ALLTID Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta – Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Detta kan komma att förändras över tid eller vid lokala utbrott

Under rådande pandemi vädjar vi att du som besökare tar ditt medborgaransvar på lika stort allvar som vi tar vårt verksamhetsansvar.

Välkomna – Tillsammans kan vi bromsa smittan!


Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vad du som besökare ska tänka på vid besök på särskilda boenden för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19PDF


Senast uppdaterad 2020-09-30 07.45