Coronavirus COVID-19

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Ytterligare restriktioner tas bort den 29 september i samband med att steg 4 tas i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Bland annat tas deltagartaken bort för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Den som är ovaccinerad ska fortsätta följa rekommendationer om att hålla avstånd.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Följande tas bort när vi går in i steg fyra:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder (bland annat rörande avstånd mellan sällskap på serveringsställen) som meddelats med stöd av covid-19-lagen och serveringslagen upphävs.
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs.

Följande gäller efter att steg 4 har tagits:

  • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
  • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
  • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller från och med 29 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad