Så blir årets studentfirande

En streamad avslutning uppdelad i tre omgångar. Så blir årets studentfirande på Voxnadalens Gymnasium.

Studentexamen 2020 kommer att äga rum onsdag 10 juni och det blir tre avslutningar under dagen med tidsintervall. Tider för dessa är 9.00, 11.00 och 13.00.
Gruppering av elever kommer att ske enligt följande: EK/SA, BF/IN och NA/TE. Endast mentorer kommer att delta.

Avslutningen kommer att bestå av en mindre ceremoni med betygs- och stipendieutdelning för att sedan avslutas med det traditionella utspringet.
Avslutningen kommer att streamas.

Skolans önskan är att våra studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans student som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas, allt för att stora folksamlingar inte ska bildas utanför gymnasiet.

 

Senast uppdaterad 2020-05-25 10.54