Säkra möten på våra äldreboenden

Besöksförbudet på kommunens äldreboenden är påfrestande för både närstående och äldre. Från och med tisdag den 16 juni erbjuder Ovanåkers kommun därför möjligheten till möten utomhus under säkra former.

Det har gått flera månader sedan besöksförbud infördes på kommunens äldreboenden och samtidigt som besöksförbudet måste finnas kvar ett tag till, ser vi också hur det tär på både boende och deras närstående att inte få träffas. Därför har vi nu tagit fram en lösning, kallad Säkra mötesplatser, för att det ska bli möjligt för våra boende att träffa sina närstående under säkra former.

Lösningen är att vi använder oss av plexiglasskivor som ska skydda mot smittspridning. Den närstående slår sig ner vid ett bord på ena sidan om glasskivan, och den som får besök sitter på andra sidan.

Det kommer att finnas en mötesvärd på plats som hjälper till så att mötet sker på ett säkert sätt. Mötesvärden möter upp besökarna vid en förbestämd plats, och kommer därefter att befinna sig på behörigt avstånd under besöket för att kunna svara på frågor om det behövs, samt att säkerställa att rutinerna följs. Mötesvärden kommer också att sprita av ytorna mellan varje möte.

Vill du boka ett 30 minuters säkert möte? Kontakta personalen på avdelningen där din närstående bor, för att boka in en tidpunkt som passar, och då det finns tillräckligt med personal på plats. En individuell bedömning kommer alltid att ske vid mötesförfrågningar.

Vi värnar om våra äldre och vi ber er därför att följa dessa uppmaningar:

  • Tvätta händerna noga innan besöket, använd gärna vår handsprit
  • Max antal närstående är två personer (över 15 år) samt spädbarn
  • Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, eller luftvägssymtom, alla ska vara friska
  • Fysisk kontakt med närstående är inte tillåten
  • Det är inte tillåtet att sticka in sina händer mellan plexiglasen
  • Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av mötesväggen
  • Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra
  • Det är inte tillåtet att lämna presenter eller andra gåvor
  • Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.25