Särskilt bidrag 2020 till föreningar som arrangerar professionellt kulturutbud

Med tanke på det rådande läget har Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg beslutat att föreningar som arrangerar proffisionellt kulturutbud kan ansöka om särskilt bidrag.

Bigraget kan exempelvis användas till:
-Ekonomisk kompensation för minskade intäkter för att klara löpande kostnader, digitalisering av kulturföreningens verksamhet.
-Kompetensutveckling av kulturföreningens medlemmar, strategiskt arbete med att behålla och bredda medlemsantalet i kulturföreningen, exempelvis föryngra och säkerställa att det finns aktiva och delaktiga medlemmar i kulturföreningen. *Marknadsföringsinsatser för att säkerställa att publiken kommer tillbaka efter krisen.

All info hittar du här:
www.regiongavleborg.se/sarskilda-bidrag-till-kulturforeningar-2020http://www.regiongavleborg.se/sarskilda-bidrag-till-kulturforeningar-2020öppnas i nytt fönster

Information om ideella idéburna sektorn hittar du här:
www.regiongavleborg.se/ideellsektorhttp://www.regiongavleborg.se/ideellsektoröppnas i nytt fönster

Detta görs parallellt med deras ordinarie verksamhetsbidrag till ideella idéburna sektorn och deras ordinarie bidrag för kulturarrangemang och kulturprojekt som föreningar också kan söka.

Info om övrigt omställningsarbete under denna vår ligger primärt här:
https://www.regiongavleborg.se/kultur/upplev-kulturen/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.20