Coronavirus COVID-19

Ska du besöka en närstående på särskilt boende?

Här kan du läsa om vad som gäller för besök i särskilda boenden för äldre under Covid-19 pandemin.

För att minska risken för smittspridning vädjar vi till samtliga att följa nedanstående:

  • Ta kontakt med personalen på den enhet där din närstående bor för att boka besök och för att få information om hur besöksrutinerna ser ut.

  • Stanna hemma om du har symtom på Covid-19, även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Önskat max antal besökare per besök är 2 stycken, detta för att kunna hålla avstånd och undvika trängsel. Social interaktion med andra personer ska undvikas.

  • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Besökaren erbjuds handsprit när vanlig handtvätt inte är möjlig att tillgå. Hosta och nys i armvecket.

  • Personal möter alltid upp besökaren vid entrén eftersom besök enbart får ske utomhus eller i avsedd lokal inomhus eller i den enskildes bostad. Personalen följer besökaren till avsedd lokal eller till bostaden genom eventuella gemensamhetsutrymmen.

  • Social distansering. Besökaren bör hålla ett avstånd till den äldre med 2 meter. Närstående använder visir eller munskydd (som tillhandahålls av personal på boendet).

  • Besökaren påkallar personalens uppmärksamhet utan att lämna rummet när det är dags att avsluta besöket. Personalen följer med besökaren till entrén.

  • Följ ALLTID Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta – Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Under rådande pandemi vädjar vi att du som besökare tar ditt medborgaransvar på lika stort allvar som vi tar vårt verksamhetsansvar.

Välkomna! -Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Detta kan komma att förändras över tid eller vid lokala utbrott.

Senast uppdaterad