Smittskyddsläkarens rekommendationer för äldreboenden och öppna förskolor

Nu rekommenderar smittskyddsläkaren besöksförbud på omsorgsboenden för äldre och stängning av öppna förskolor, som har verksamhet i vårdlokaler.

Smittskyddsläkaren i Gävleborg rekommenderar att alla omsorgsboenden (särskilda boenden och/eller vård- och omsorgsboenden) där äldre personer över 65 år har sitt boende, ska införa besöksrestriktioner/besöksförbud. Enligt rekommendationen ska det införas med omedelbar verkan från och med idag till och med det datum då pandemin orsakad av Sars-CoV-2 anses avslutad i Sverige. Endast absolut nödvändiga besök ska tillåtas, till exempel besök i livets slutskede.

  • Avsikten med åtgärden är att den minskar risken för att viruset ska spridas till de äldre så de undviker att insjukna i en svår covid-19-sjukdom. Personal och övriga som behöver besöka boendet ska vara friska utan luftvägsinfektion som feber, hosta, eller värk i kroppen när de vistas där, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, Region Gävleborg.

Smittskyddsläkaren rekommenderar även att mötesplatser öppna förskolor som finns i samma lokaler som vårdverksamheter stängs.

  • Det är för att minska risken för smittspridning av viruset Sars-CoV-2 till vårdpersonal och patienter i behov av vård, säger Signar Mäkitalo.

Även detta sker med omedelbar verkan. Stängningen fortsätter tills pandemin orsakad av Sars-CoV-2 anses avslutad i Sverige.

Mer information om covid-19:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats
www.folkhalsomyndigheten.se länk till annan webbplats
www.1177.selänk till annan webbplats

Kontakt:

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Region Gävleborg
Tfn 026-15 53 09, signar.makitalo@regiongavleborg.se

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.08