Smittspridningen av luftvägssjukdomar fortsatt omfattande

Smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa bedöms fortfarande vara hög. Den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

– Det är viktigt att den som är sjuk med symtom på luftvägsinfektion även fortsättningsvis stannar hemma och undviker nära kontakt med andra, säger Erik Sturegård, utredare och sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

För att undvika svår sjukdom är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa. Det är möjligt att kombinera vaccination mot influensa med vaccination mot covid-19.

Stanna hemma om du har symtom på luftvägssjukdomar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.