Coronavirus COVID-19

Smittspridningen skenar i Ovanåkers kommun

Smittspridningen går snabbt uppåt i Ovanåkers kommun och kommunchef Fredrik Pahlberg uppmanar alla att ta sitt ansvar för att bryta trenden.

Statistiken från Region Gävleborg visar på att smittspridningen fortsätter att öka i Ovanåkers kommun och kommunledningen ser allvarligt på utvecklingen.

I mitten av mars hade Ovanåkers kommun bara något enstaka fall med covid-19, idag ligger antalet på 90 fall och vi ser inga tendenser till någon minskning.

Smittan har spridit sig ner i åldrarna, inte minst bland barn, unga vuxna och medelålders och det är grupper som fortfarande är ovaccinerade.

Fredrik Pahlberg, kommunchef:

- Även om du fått vaccin kan du smitta andra, rekommendationerna gäller därför även dig. Vi ser nu att de som behöver intensivvård är i större utsträckning de som är medelålders. Det här är en mycket allvarlig sjukdom, ta den på största allvar!

- Smittan har den senaste tiden minskat något i länet men i Ovanåker går smittspridningen åt motsatt håll och ökar kraftigt. Vad vi kan se handlar det inte om något klusterutbrott, utan en generell smittspridning i samhället. I och med att den brittiska virusvarianten dominerar är det mycket lättare att bli smittad nu än vad det var tidigare. Det är viktigt att tänka på att vem som helst kan bära på smittan och därför hålla avstånd till varandra, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare Region Gävleborg.

Inga lättnader i restriktionerna

Folkhälsomyndigheten och regeringen gick den 16 april bland annat ut med lättnader för vaccinerade. Smittskyddsläkaren har beslutat att på grund av den höga smittspridningen gäller inte detta i Gävleborg. Vaccinerade ska följa samma restriktioner som alla andra.länk till annan webbplats

Fortsätt följa rekommendationerna, ansvaret ligger på dig och mig!

  • Betrakta alla du möter som smittade och håll avstånd – alltid
  • Arbeta hemma om du kan
  • Kan du inte arbeta hemifrån, undvik nära kontakter så långt som möjligt
  • Handla ensam
  • Träffa bara de du vanligtvis umgås med.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god
  • Undvik onödiga resor med tåg eller buss.
  • Tvätta händerna ofta och noga.

Här finns statistik över antalet smittade i kommunen (välj Ovanåkers kommun) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Positiva covid-19 provsvar de senaste 7 dagarna

Positiva covid-19 provsvar de senaste 7 dagarna

Senast uppdaterad