Smittspridning i kommunens verksamheter

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt i hela länet och vi har ännu inte sett toppen. Smittan finns i hela samhället och även inom de kommunala verksamheterna ser vi stor påverkan med smitta både bland brukare, elever och anställda.

I dagsläget har vi konstaterad smitta inom samtliga verksamheter inom omsorgen, hemtjänst, särskilt boende och LSS. Vi har ett större utbrott på Gyllengården i Edsbyn och överlag väldigt hög frånvaro bland personal.

- För att minska smittspridningen arbetar vi väldigt intensivt med att hitta personer i våra verksamheter som inte har några symtom men som bär på smitta. Det gör vi genom så kallad screening där all personal och alla brukare provtas, säger socialchef Marita Lindsmyr.

Inom skolans verksamheter ser vi också ökad smittspridning med konstaterade fall på flera skolor, men i mindre omfattning.

- För att minska den kraftiga samhällsspridningen uppmanar vi alla att följa de råd som finns. Det är bara genom att alla verkligen tar sitt ansvar som vi kan påverka utvecklingen, säger stabschef Mattias Bergström.

Kontaktperson/ytterligare upplysningar
Mattias Bergström
Stabschef
Tfn: 0271-570 37
E-post: mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-11-17 16.36