SR / Radio Sweden startar nyhetsverksamhet om coronapandemin på tigrinja/tigrinska

Radio Sweden Tigrinya rapporterar om coronapandemin på tigrinja.

Senast uppdaterad 2020-05-06 10.02