Coronavirus COVID-19

Stanna hemma om du har symtom på covid-19

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan vara tecken på covid-19.

Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Särskilda rekommendationer finns för personal inom vård och äldreomsorg.

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Syftet med att stanna hemma när du är känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och har symtom på covid-19 och stanna i så fall hemma.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du har symtom Länk till annan webbplats.

Symtom på covid-19 Länk till annan webbplats.

Ingen testning av allmänheten

Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal, patienter och omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen.

Lämna prov om något av följande gäller för dig:

  • Du jobbar i sjukvården eller inom äldreomsorgen.
  • Du har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Läs mer om att lämna prov och få provsvar Länk till annan webbplats. och vad som gäller om provsvaret är positivt Länk till annan webbplats.

Testning för covid-19 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad