Corona

Stöd att söka för företagare som drabbats ekonomiskt under pandemin

Kommunalförbundet Hälsingland har tagit fram en lista på möjligheter för dig som företagare att söka ekonomiskt stöd under pandemin.

I kontakter med restaurangerna har vi noterat att det finns tillståndshavare som inte har full vetskap om möjligheterna att söka olika ekonomiska stöd under denna besvärliga tid med Coronasmitta. Därför vill vi visa på några olika möjligheter.

För aktuell information om alla stöd regeringen beslutat omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anstånd med skatteinbetalningar

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med
betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Betalningen kan
skjutas upp i ett år från beslutsdatumet, mot betalning av kostnadsränta och en
anståndsavgift på anståndsbeloppet.

Det finns inget sista ansökningsdatum, men för helårsmoms får anståndstiden som
längst löpa till och med den 17 januari 2022. Detta innebär att den som ansöker om
tillfälligt anstånd sent riskerar att inte få ett helt års anstånd beviljat.

Ansökan görs på Skatteverket via denna e-tjänstlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsstöd för enskild firma

Enskilda näringsidkare som drabbats av ett större omsättningstapp till följd av coronakrisen kan söka omsättningsstödet. Omsättningsstödet är en andel av omsättningsminskningen mellan perioderna år 2019 och år 2020.

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020.
Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019.
Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet går att söka nu och görs här på Boverkets e-tjänstlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korttidspermitteringar (korttidsarbete)

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde
permitteras (blir arbetsbefriad med lön) och är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader
kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Det går att få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Ansökan om korttidsarbete görs på Tillväxtverket via denna e-tjänstlänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Innebär att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster, som också funnits tidigare, återinförs under perioden 1 januari till 31 mars 2021 i vissa utsatta branscher ska kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen föreslås ge 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om
stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.

Nedstängningsstöd

Gäller om regeringen enligt den nya Pandemilagen väljer att stänga ner verksamheter.
Den 18 januari 2021 presenterade regeringen ett kommande stöd som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet ska utformas på liknande sätt som omställningsstödet men ersätter upp till 100 procent av företagens fasta kostnader.


Här kan du läsa om alla stöd som regeringen ger till företagare. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad