Coronavirus COVID-19

Testa dig för covid-19 efter ett dygn med symtom

Nu kan du testa dig för covid-19 efter bara ett dygn med symtom när du bokar en tid i egenprovtagningen.

– Det brittiska coronaviruset har en snabbare inkubationstid och därför ändrar vi rekommendationen från att vänta två dygn innan provtagning till ett dygn. Att få ett provsvar så snabbt som möjligt är bra då alla familjemedlemmar behöver vara isolerad och provta sig om en familjemedlem får ett positivt provsvar, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare.

Test för covid-19 bör tas inom 1-7 dygn, då är chansen störst att påvisa eventuell sjukdom. Den brittiska virusvarianten utgör nu cirka 90 procent av de positiva provsvaren i egenprovtagningen.

Senast uppdaterad