Vaccination av personer på särskilda boenden för äldre

Det pågår ett intensivt arbete med planering och förberedelser inför vaccinationer mot covid 19. Gruppen som ska vaccineras först är personer som bor i kommunernas särskilda boenden för äldre. Här följer lite information om hur planen för genomförandet ser ut i nuläget.

Region Gävleborg har tillsatt en arbetsgrupp för vaccination på särskilda boenden för äldre, bestående av bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och farmaceuter från regionens Läkemedelsenhet. Arbetsgruppen har ansvar för att ta fram en särskild rutin för genomförandet. En intensiv planering pågår nu för att få allt på plats inför vaccinationsstart. Det handlar bland annat om att säkerställa distributionen av vaccinet och utarbeta rutiner för både effektiv och patientsäker vaccinering.

Måndag 21 december godkändes Pfizer/Biontechs vaccin för användning i Sverige. 26 december kommer enligt plan en första leverans om 200 doser till Gävleborg. De kommer att ges till personer på ett par äldreboenden redan 27 december. Vilka det blir beslutas inom kort.

Vaccinationerna fortsätter därefter på länets äldreboenden allt eftersom mer vaccin levereras till Region Gävleborg. Regionen har på förhand tilldelats cirka 3 000 doser i veckan av Pfizers vaccin fr o m vecka 53 och framåt. Senare väntas godkännande av fler vacciner som levereras i större mängder. Pfizers vaccin kräver förvaring i frysar på cirka 75 grader. Denna förvaring kommer att ske centralt i regionen, och vaccinet kommer därifrån att packas och transporteras ut till äldreboendet. På det särskilda boendet kommer vaccinet att förvaras i kylskåp. Vaccinet är hållbart i fem dagar i kylskåpstemperatur efter att det tagits ut från lågtemperaturfrysen. All information om vaccinet när det gäller distribution och lagring ska hållas under sekretess så långt det är möjligt. Detaljer ska bara delges den som behöver informeras för sitt uppdrag.

Vaccinationerna på SÄBO ordineras av läkare och planeras och utförs av boendets egna sjuksköterskor. Chef, sjuksköterska, läkare och MAS behöver gå igenom detaljerna för vaccinationen på respektive äldreboende.

Arbete fortgår med rutinen för vaccination och dokumentation, patientinformation, hälsodeklaration, former för samtycke och ordinationsblankett. Information om själva vaccinet publiceras av Läkemedelsverket.

Senast uppdaterad