Coronavirus COVID-19

Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad

Vaccinationsinsatsen mot covid-19 har nu pågått i över ett år, och det är tydligt att vaccinationen bidrar till minskad allvarlig sjukdom och död.

Vaccinationsinsatsen mot covid-19 har pågått i över ett år. I Sverige har drygt 82 procent av alla personer över 12 år fått minst två doser vaccin mot covid-19 (januari 2022). Just nu pågår vaccinationerna med en påfyllnadsdos för att ytterligare stärka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Det vi kan se är att vaccinationerna bidrar till minskad allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Vaccinationerna mot covid-19 räddar många liv

I Sverige började covid-19 spridas i mars 2020, och framför allt många äldre personer blev sjuka och avled under våren 2020.

I maj 2020 startade den storskaliga testningen för att kunna följa hur smittan sprids i befolkningen, och för att kunna sätta in de smittskyddsåtgärder som behövs för att minska smittspridningen.

Den 27 december 2020 startade vaccinationsinsatsen mot covid-19. Vaccinationerna påbörjades när den andra vågen med smittspridning i Sverige var som högst. Därefter har dödligheten minskat betydligt och följer inte längre kurvan för antalet smittade, på samma sätt som tidigare. Det är tydligt att vaccinationerna gör skillnad och är avgörande för att minska antalet personer som dör i covid-19. Se animationen nedan som beskriver denna utveckling.

Vaccinerade har mindre risk att bli allvarligt sjuka

När man jämför den ovaccinerade gruppen i befolkningen med den vaccinerade gruppen, är risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 och behöva vårdas på sjukhus mycket större för ovaccinerade personer. Det visar hur viktigt det är med vaccinationen mot covid-19.

Antal sjukhusvårdade personer per 100 000 invånare äldre än 12 år. Källa: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Bild. Antal sjukhusvårdade personer per 100 000 invånare äldre än 12 år. Källa: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Bilden visar en jämförelse mellan vaccinerade och ovaccinerade covid-19-patienter som blivit inlagda på sjukhus med hänsyn taget till befolkningsmängd respektive grupp. Uppgifterna omfattar både inlagda patienter på intensivvårdsavdelningar och på övriga vårdavdelningar under tidsperioden 1 november till 26 december 2021. Av 100 000 vaccinerade personer har 15 lagts in på sjukhus. Av 100 000 ovaccinerade har 61 lagts in på sjukhus. Det innebär att det är fyra gånger fler ovaccinerade som är inlagda på sjukhus jämfört med vaccinerade när man relaterar till befolkningsmängden i grupperna.

Påfyllnadsdosen är nödvändig för ett fortsatt gott skydd

De godkända vaccinerna ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19. Men denna skyddseffekt är begränsad i tid. Idag har vi kunskap om att en primärvaccination (den första vaccinationen med två doser) ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i minst sex månader. Ett generellt skydd mot covid-19 finns i cirka ett år. Men detta kan variera från person till person. Den vaccinerades ålder har visat sig ha stor betydelse för hur länge vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom. Ju högre ålder desto snabbare avtar skyddet.

På senare tid har antalet vaccinerade personer som insjuknat i covid-19 ökat något, framför allt bland personer som är 65 år och äldre. Det beror på att många äldre personer, som oftast har ett svagare immunförsvar, vaccinerades först. Eftersom effekten av vaccinet avtar efter ungefär sex månader behövs en påfyllnadsdos. En tydligt minskad risk att insjukna ses nu bland äldre som fått en påfyllnadsdos, jämfört med dem som ännu inte fått den.

Om man tar en påfyllnadsdos bibehåller man ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket även gäller omikronvarianten.

 

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Prioriteringsordning på fyllnadsdos av vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Veckorapporter om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Mer på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad