Coronavirus COVID-19

Vaccination för dig som har insatser från hemtjänst och hemsjukvård

Du som har hemtjänst eller hemsjukvård tillhör en prioriterad grupp när det gäller vaccination mot covid-19. Det gäller även personer som du bor tillsammans med.

Du som har insatser från hemtjänst eller hemsjukvård, samt de du bor med, har nu möjlighet att vaccineras mot covid-19. Du bokar själv tid för din vaccination.

Vaccin mot covid-19 tas i två doser med minst tre veckor mellan gångerna. Vaccinationerna
utförs på ett 20-tal platser i samtliga kommuner i länet. När du bokar tid får du en lista på
vaccinationsplatser att välja bland.

Tillgången på vaccin är begränsad. Det är viktigt att känna till att det är aktuell tillgång på vaccin som styr hur många platser och tider som är tillgängliga för bokning, och som visas i listan för tillfället. Om det inte finns lediga tider som passar ber vi dig att prova att boka igen efter en tid. Vaccin levereras till Region Gävleborg en gång i veckan.

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19länk till annan webbplats (informationsblad från Folkhälsomyndigheten)

Boka vaccination

Du som har bank-id: Boka tid för vaccination via 1177.se/Gavleborg. Välj tidbokningslänken
för Invånare.

Du som saknar bank-id: Ring 026-15 03 00 för att boka tid. Det kan uppstå väntetider om
många ringer samtidigt.

Du som saknar svenskt personnummer ska ta kontakt med din hälsocentral.

Observera att du inte ska ta dig till en vaccinationsplats om du har pågående symtom.

Så bokas en tid för vaccination – en filmad guidelänk till annan webbplats

Avboka vaccination

Du avbokar din vaccination genom bokningsbekräftelsen som du får via sms eller mejl.
I bekräftelsen finns en länk till avbokning. Om du bokade vaccination via telefon, avbokar du
också via samma nummer, 026-15 03 00.

Om du inte kan ta dig till vaccination

Du som inte har någon möjlighet att ta dig till vaccinationsplatsen på egen hand, eller med
hjälp av andra, kan beställa en avgiftsfri transport. Boka vaccinationstid först, och ring sedan
026-15 03 00 för att boka transport. Bokning av transport är möjlig tidigast 14 dagar innan,
men måste göras senast kl. 12.00 dagen innan vaccination. Kom ihåg att avboka vid förhinder.

Du som vårdas i ditt hem

Du som vårdas i hemmet och inte kan förflytta dig, kommer att vaccineras vid ett senare
tillfälle. Det vaccin som finns tillgängligt just nu kräver särskilda förhållanden för förvaring
och transport, och kan inte ges i din bostad.


Mer information på webbplatsen 1177.se/Gavleborg, samt folkhalsomyndigheten.se
Om du inte har möjlighet att söka information digitalt, kan du ringa 026-15 03 00.

1177.se/Gavleborg/om-vaccin-covid-19länk till annan webbplats

Information på flera spåk

ARABISKA Vaccination covid-19 – så gör du som har hemtjänst eller hemsjukvårdlänk till annan webbplats (pdf)

ENGELSKA Vaccination mot covid-19 så gör du som har hemtjänst eller hemsjukvårdlänk till annan webbplats (pdf)

FINSKA Vaccination mot covid-19 – så gör du som har hemtjänst eller hemsjukvård.pdflänk till annan webbplats (pdf)

SOMALISKA Vaccination mot covid-19 – så gör du som har hemtjänst eller hemsjukvård.pdflänk till annan webbplats (pdf)

TIGRINJA Vaccination mot covid-19 – så gör du som har hemtjänst eller hemsjukvård.pdflänk till annan webbplats (pdf)

Senast uppdaterad