Coronavirus COVID-19

Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen om att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter, samlas ofta många människor.

Regeringen avser att gå vidare med förslaget om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

Samtidigt tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer där vaccinationsbevis inte används. Exempel på begränsningar som kan komma att införas är regler om max antal personer per kvadratmeter tillgänglig yta och krav på avstånd mellan sällskap.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa begränsningar av till exempel max antal personer per kvadratmeter som gäller då vaccinationsbevis inte används.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Här kan du läsa mer om smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om vaccinationsbevislänk till annan webbplats

Här kan du läsa om hur vaccinationsbevisen ska verifieras av arrangörenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad