Coronavirus COVID-19

Vad gäller för midsommarfiranden?

Ett midsommarfirande kan vara både privat i ett hem eller en trädgård eller offentligt för allmänheten. Oavsett om midsommarfirandet är privat eller offentligt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bland annat säger att man ska umgås i en mindre krets och undvika trängsel.

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. En av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är därför att umgås i en mindre krets för att minska antalet nära kontakter. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör därför fira midsommar med så få som möjligt och gärna utomhus. För vaccinerade gäller samma regler som för andra.

Du som reser ska göra det på ett så smittsäkert sätt som möjligt och undvika att träffa nya kontakter. Du ska också kunna ta dig hem på ett säkert sätt om du blir smittad.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) länk till annan webbplats

Vad gäller för privata fester?

Privata midsommarfiranden i privata hem och trädgårdar omfattas inte av begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen.

Max åtta personer gäller om du hyr en lokal.

Maximalt åtta personer får delta i ett midsommarfirande inomhus i en lokal som hyrs ut eller upplåts för en privat sammankomst. Det är den som hyr ut eller upplåter en lokal till ett privat firande som ansvarar för att det inte är fler än åtta personer i lokalen.

Det här gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19.

Vad gäller för offentliga midsommarfiranden?

Att resa en majstång, ordna ringdans eller liknande arrangemang på midsommar ses i huvudsak som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten. Det innebär att evenemanget måste följa den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen. Det innebär bland annat att du som arrangör behöver anpassa maxantalet och genomföra åtgärder för att minska trängsel och smittspridning.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Tillstånd för offentlig tillställning

Om du har frågor om tillstånd för offentlig tillställning ska du kontakta Polisen.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen gäller en rad begränsningar för verksamheter för att förhindra smittspridning av covid-19. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Vilka begränsningar som gäller, informationsblad på flera språk och vanliga frågor och svar hittar du på följande sidor:

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Begränsningar för fritids- och kulturverksamhetlänk till annan webbplats

Begränsningar för handelsplatserlänk till annan webbplats

Begränsningar för kollektivtrafik och inrikes flygtrafiklänk till annan webbplats

Begränsningar för privata sammankomsterlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad