Veckorapport om läget i våra verksamheter 10 juli

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 10 juli.

Samarbete sker med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

  • Statistik för bland annat antalet bekräftade smittade i vår kommun finns på den här sidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Fyra brukare har konstaterats smittade av Covid-19 på ett av våra äldreboenden. Enligt inarbetade rutiner infördes kohortvård och hela avdelningen screen-testades för covid-19. Personalen i verksamheterna gör ett fantastiskt arbete för att minska smittspridningen, följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns och ta hand om de brukare som är konstaterat/misstänkt smittade i covid-19.

  • Även om antalet personer som är inneliggande på IVA har minskat är smittspridningen hög i samhället och vi uppmanar till att fortsätta följa rekommendationerna och att även utomhus hålla avstånd. Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Många personer upplever få och milda symptom. Det är därför väldigt viktigt att man stannar hemma vid minsta lilla symtom för att inte riskera att sprida smittan vidare. Även om en person har milda symtom kan en annan som blir smittad utveckla en svårare sjukdom. Här kan du läsa om de olika symtomen som covid -19 kan ge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Folkhälsomyndigheten uppskattar att 8 av 10 följer rekommendationerna. Det fattas dock fortfarande 2 av 10. Dessa finns enligt Folkhälsomyndigheten främst i åldersgrupperna unga och unga vuxna. Vi behöver hjälpas åt att motivera även dessa att följa rekommendationerna.

  • Vi har fortsatt en dialog med restauranger och caféer som är måna om att göra rätt men vi som gäster behöver hjälpa till. Bidra inte själv till trängsel och risk för smittspridning. Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om du upptäcker att det förekommer trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan anmäla trängsel genom att använda vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst för anmälan av trängsel vid restaurang eller servering.länk till annan webbplats

  • Kom ihåg att vi tillsammans med de lokala livsmedelsbutikerna erbjuder hemkörning eller hjälp med handlingen så du kan hämta dina matvaror utanför butiken. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med de lokala livsmedelsbutikerna. länk till annan webbplats

  • Äldreomsorgen erbjuder möjligheten till möten utomhus, så kallade Säkra mötesplatser, för att det ska bli möjligt för våra boende att träffa sina närstående under säkra former. Vi använder oss av plexiglasskivor som ska skydda mot smittspridning.

  • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Man uppmanar den som har symptom att inte själva hämta provtagningsmaterial på apoteken. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.27