Veckorapport om läget i våra verksamheter, 12 juni

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 12 juni.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

  • Skolstängning av gymnasium och vuxenutbildning har förlängts till 3 juli pga rådande läge. Det innebär fortsatt distansundervisning för vuxenutbildningen. Gymnasieskolan planerar för att alla elever ska vara tillbaka i höst. Höstterminen startar 19 augusti. Lovskola för gymnasieelever med start v. 26 kommer att genomföras i grupper om ett fåtal elever.
  • I dagsläget har verksamheterna inom förskola och skola endast drabbats av frånvaro pga av misstänkta covid-symptom i mindre skala. Konstaterad smitta har dock drabbat en av våra förskolor. Vårdnadshavare till samtliga placerade barn är underrättade om detta. Personalomflyttning från annan verksamhet har möjliggjort fortsatt verksamhet.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.24