Veckorapport om läget i våra verksamheter 14 augusti

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 14 augusti.

Samarbete sker med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter. Kommunledningen träffas kontinuerligt och följer nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag. Följ deras statistik här.länk till annan webbplats
 • Statistik till och med vecka 32 visar att Ovanåkers kommun hade totalt 115 bekräftade sjukdomsfall i covid-19. Per 10 000 invånare är den siffran 99 bekräftade sjukdomsfall. Det kan jämföras med Bollnäs som hade 87 sjukdomsfall per 10 000 invånare och Söderhamn som hade 132 sjukdomsfall per 10 000 invånare.

 • Situationen i Gävleborgs län har stabiliserat sig under de senaste veckorna, men vi ser en liten ökning totalt i landet inom åldersgruppen 20-29 år. I många andra delar av världen har antalet fall ökat mycket mer. Genom att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer möjliggör vi att vi kan behålla vårt öppna samhälle.

 • Sunnangårdens matsal i Alfta öppnar igen 24 augusti och vi ser gärna bara besökare från området/riskgruppen. Åtgärder kommer att tas för att minska risken för smittspridning. Bland annat kommer mängden bord och stolar minskas för av säkerhetsställa att det är avstånd mellan gästerna, handsprit vid entré, kassa och toaletter samt plexiglas framför kassan. Det kommer även vara färdiga matlådor som packas i köket för att minska risken för köbildning. Öppettiderna förlängs för att sprida ut antalet besökare (måndag-fredag kl. 11.30-14.00).

 • Nästa vecka öppnar skolorna igen och där kommer det ske anpassningar för att göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Förutom de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger har skolan särskilda rekommendationer om inomhusmiljö och social samvaro i skola och i samspel med föräldrar/vårdnadshavare. Det kan handla om att undvika större samlingar, öka avstånd i klassrum och matsal samt organisera utomhusaktiviteter. Regelbunden städning av skolans lokaler är också en viktig del. Det innebär att aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och föräldramöten för elever och föräldrar, kommer att undvikas. Inskolning i förskola och skola får organiseras på alternativa sätt och våra skolor kommer fortsatt att vara stängda för utomstående.

 • För tillfället har vi ingen brukare som är bekräftad sjuk av covid-19 inom vårdverksamheterna. Personalen fortsätter att göra ett fantastiskt arbete för att minska smittspridningen, följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns och att ta hand om de brukare som är konstaterat/misstänkt smittade i covid-19.

 • Som en extra säkerhetsåtgärd använder all personal inom äldre- och omsorgsenheten visir vid nära kontakt med våra äldre och brukare i riskgrupper.

 • Äldreomsorgen erbjuder möjlighet till säkra möten utomhus med plexiglas mellan besökaren och brukaren. Det är uppskattat att få träffa sina anhöriga igen.

 • I dagsläget finns 4 patienter inneliggande på sjukhus i länet för covid-19. Sen i slutet på juli finns ingen patient inneliggande på IVA (intensivvård) i länet. För att vi ska undvika att få en ny ökning av antalet fall uppmanar vi till att fortsätta följa rekommendationerna och att även utomhus hålla avstånd. Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv. länk till annan webbplats

 • Många personer upplever få och milda symptom. En studie genomförd i USA som presenterades 22 juli visade på 44 % av de undersökta som inte hade några symtom alls men hade en pågående covid-19-infektion. Det är därför väldigt viktigt att fortsätta följa rekommendationerna med att hålla avstånd och vara noga med handhygien samt att man stannar hemma vid minsta lilla symtom. Även om en person har milda symtom kan en annan som blir smittad utveckla en svårare sjukdom. Här kan du läsa om de olika symtomen som covid -19 kan ge.länk till annan webbplats

 • Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om du upptäcker att det förekommer trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan anmäla trängsel genom att använda vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst för anmälan av trängsel vid restaurang eller servering.länk till annan webbplats

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Man uppmanar den som har symptom att inte själva hämta provtagningsmaterial på apoteken. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-08-14 13.12