Veckorapport om läget i våra verksamheter 17 juli

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 17 juli.

Samarbete sker med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

 • Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag. Följ deras statistik här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Så här ser veckostatistiken ut för Ovanåkers kommun (12 nya sjukdomsfall vecka 28) :
 • Region Gävleborg presenterar antal laboratorietester, antal personer med positiva provsvar och antal patienter som varit inneliggande på sjukhus och som skrivits ut med coviddiagnos. Här samlas aktuell statistik om covid-19 i Gävleborgs län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Inga fler har konstaterats smittade av Covid-19 på äldreboendet där 4 brukade bekräftades smittade förra veckan. Personalen i verksamheterna gör ett fantastiskt arbete för att minska smittspridningen, följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns och ta hand om de brukare som är konstaterat/misstänkt smittade i covid-19.

 • Antalet personer som är inneliggande på IVA är fortsatt lågt i länet, däremot ökar provtagningen och det är tydligt att smittspridningen är hög i samhället. Vi uppmanar till att fortsätta följa rekommendationerna och att även utomhus hålla avstånd. Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Många personer upplever få och milda symptom. Det är därför väldigt viktigt att man stannar hemma vid minsta lilla symtom för att inte riskera att sprida smittan vidare. Även om en person har milda symtom kan en annan som blir smittad utveckla en svårare sjukdom. Här kan du läsa om de olika symtomen som covid -19 kan ge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Region Gävleborg har meddelat att de upplever ett ökat tryck på 1177 avseende frågor om coronaviruset, därför vill vi påminna om att Region Gävleborg har en digital coronamottagning där du enkelt kan komma i kontakt med vården vid symtom eller frågor om coronaviruset. Chatten är öppen vardagar 7.00-18.00. Mottagningen är avgiftsfri.
  Här hittar du den digitala coronamottagningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om du upptäcker att det förekommer trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan anmäla trängsel genom att använda vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst för anmälan av trängsel vid restaurang eller servering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kom ihåg att vi tillsammans med de lokala livsmedelsbutikerna erbjuder hemkörning eller hjälp med handlingen så du kan hämta dina matvaror utanför butiken. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med de lokala livsmedelsbutikerna. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Äldreomsorgen erbjuder möjligheten till möten utomhus, så kallade Säkra mötesplatser, för att det ska bli möjligt för våra boende att träffa sina närstående under säkra former. Vi använder oss av plexiglasskivor som ska skydda mot smittspridning.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Man uppmanar den som har symptom att inte själva hämta provtagningsmaterial på apoteken. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad 2020-07-22 11.50