Veckorapport om läget i våra verksamheter 21 augusti

Det här är sista veckovisa avstämningen i denna form. Vi fortsätter att följa med i utvecklingen av covid-19 och kommer informera när det sker förändringar i våra verksamheter men vi kommer inte göra några sammanställda veckorapporter.

Den 16 mars beslutade kommunchef Fredrik Pahlberg om att Ovanåkers kommun skulle gå upp i stabsläge med anledning av covid-19. Under måndagen den 17 augusti beslutades att stabsläget skalas ner. Anledningen till att vi skalar ner krisstabsarbetet är att situationen i samhället har stabiliserat sig och vi har ingen stor smittspridning i våra verksamheter.
 • Situationen i Gävleborgs län har stabiliserat sig under de senaste veckorna. I många andra delar av världen har antalet fall ökat mycket mer. Kampen mot covid-19 är långt ifrån över och det är vårt beteende nu som avgör hur smittspridningen kommer se ut framöver.

 • Statistik till och med vecka 33 visar att Ovanåkers kommun hade totalt 115 bekräftade sjukdomsfall i covid-19. Per 10 000 invånare är den siffran 99 bekräftade sjukdomsfall. Det kan jämföras med Bollnäs som hade 87 sjukdomsfall per 10 000 invånare och Söderhamn som hade 133 sjukdomsfall per 10 000 invånare.

 • Läget i våra vård- och omsorgsverksamheter är fortsatt stabilt. För tillfället har vi ingen brukare som är bekräftad sjuk av Covid-19 inom vårdverksamheterna.

 • Som en extra säkerhetsåtgärd använder all personal inom vård- och omsorgsenheten visir vid nära kontakt med äldre och brukare i riskgrupper.

 • Besöksförbud i äldreomsorgen är förlängt och gäller nu enligt Folkhälsomyndigheten till och med 30 september. Eventuellt nya besked kommer från Folkhälsomyndigheten innan dess. Vi erbjuder planerade säkra besök utomhus vid alla våra boenden.

 • Sen i slutet på juli finns ingen patient inneliggande på IVA (intensivvård) i länet. För att vi ska undvika att få en ny ökning av antalet fall uppmanar vi till att fortsätta följa rekommendationerna och att även utomhus hålla avstånd. Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv. länk till annan webbplats

 • Sunnangårdens matsal i Alfta öppnar igen 24 augusti och vi ser gärna bara besökare från området/riskgruppen. Åtgärder kommer att tas för att minska risken för smittspridning. Bland annat kommer mängden bord och stolar minskas för att säkerhetsställa att det är avstånd mellan gästerna, handsprit vid entré, kassa och toaletter samt plexiglas framför kassan. Det kommer även vara färdiga matlådor som packas i köket för att minska risken för köbildning. Öppettiderna förlängs för att sprida ut antalet besökare (måndag-fredag kl. 11.30-14.00).

 • Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om du upptäcker att det förekommer trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan anmäla trängsel genom att använda vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst för anmälan av trängsel vid restaurang eller servering.länk till annan webbplats

 • Vi har haft en dialog med X-trafik länk till annan webbplatsom bussturer i samband med skolstart och att fler återvänder till arbetet efter semestern. Tillsammans ber vi dig som kan välja andra färdsätt för att på så sätt bidra till att minska trängseln i kollektivtrafiken. X-trafik kommer att köra sina bussturer som vanligt, men om trängsel uppstår och åtgärder behöver vidtas kommer vi att samarbeta för att hitta nya lösningar.

 • Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska anställda när det är möjligt arbeta hemifrån. Det innebär att närvaron på våra arbetsplatser ska vara planerad. Majoriteten av våra medarbetare kommer fortsatt göra sina viktiga insatser på plats, men det är upp till ansvarig chef att besluta om vilken personal som kan arbeta på distans. Beslutet om distansarbete som vi har tagit gäller i dagsläget till 30 september.

 • Ovanåkers kommun kommer framöver hantera krisarbetet på förvaltningsnivå för att återhämta organisationen. Vi är redo att skala upp stabsarbetet igen om situationen i samhället ändrar sig. Kommunledningen träffas kontinuerligt och följer nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

Senast uppdaterad 2020-08-21 13.00