Veckorapport om läget i våra verksamheter, 22 maj

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 22 maj.

Den 16 mars gick Ovanåkers kommun upp i krisledningsstab och vi arbetar fortfarande i stab för denna kris som covid-19 är på samhället. Syftet med vårt arbete är att minska påverkan på samhället, skydda våra speciellt utsatta grupper, upprätthålla en god service samt bidra till minskad smittspridning genom att anpassa våra verksamheter enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

  • Vi har tillsammans med butikerna i kommunen minskat antalet besök i butiker med drygt 2400 stycken sedan hemsändningen pga covid-19 startade.

  • Det finns brukare inom våra verksamheter som har konstaterats smittade. De har isolerats och personalen använder skyddsutrustning enligt direktiv från Smittskydd Gävleborg. Eftersom smittan finns i hela samhället är detta inget oväntat men något som vi naturligtvis inte hade önskat. Tidigare smittade har tillfrisknat och några är på bättringsvägen.
  • Tillgången på skyddsmaterial är god och vi har leverantörer som levererar kontinuerligt.
  • Då smittspridningen kommer pågå under en längre tid arbetar vi med att ta fram säkra mötesplatser utomhus så man ska kunna träffa sina anhöriga som bor på äldreboende. Tillverkning av mötesplatser med plexiglas sker just nu av arbetsmarknadsenhetens personal.
  • Student och skolavslutningar närmar sig och som vi tidigare informerat om kommer dessa att ske enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett och samtliga avslutningar i förskola, förskoleklass, åk 1-9, gymnasium och vuxenutbildning kommer att ske utan vårdnadshavare, släkt och vänner. Vi uppmanar alla elever och anhöriga att följa rekommendationerna även på fritiden, trots att det är tråkigt att inte få fira examen/studenten.
  • Förra veckan rapporterades om försenade bygglovsärenden pga sjukdom, men nu handläggs bygglovsärenden igen.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.20