Veckorapport om läget i våra verksamheter, 26 juni

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut torsdag 25 juni.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

  • Äldreomsorgen erbjuder möjligheten till möten utomhus, så kallade Säkra mötesplatser, för att det ska bli möjligt för våra boende att träffa sina närstående under säkra former. Vi använder oss av plexiglasskivor som ska skydda mot smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.27